Sterkin

< Terug naar Ambassadeurs


Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Als onafhankelijke keurmerk beheert Sterkin de erkenningsregelingen voor elektrotechnische, gastechnische en waterinstallateurs, installateurs van duurzame energie installaties, alsmede de erkenningsregeling voor veiligheidsinspecties.

Er is geen opleiding of ervaring vereist om jezelf ‘installateur’ te noemen. Iedereen die dat wil, mag als installateur aan de slag gaan. Voor klanten is het lastig om uit te maken wie de echte vakman is. Daar helpt de erkenning bij. Want niet iedereen mag zich erkend Sterkin installateur noemen. Daarvoor moet je aan kunnen tonen dat je vakkundig bent en over voldoende kennis en over de juiste apparatuur beschikt. Die eisen worden grondig gecontroleerd voordat de installateur zich Sterkin erkend installateur mag noem en. Ook na de erkenning blijft er een toetsing door steekproefsgewijze controles van het werk van de installateur.

DE ZEKERHEDEN VAN DE STERKIN ERKENDE INSTALLATEUR

  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Gediplomeerd vakman
  • Keurmerk
  • Bijscholing
  • Steekproefsgewijze controle
  • Verklaring van conformiteit


Voor meer informatie: zie www.echteinstallateur.nl

Links: